แจ้งข่าว

 

เครื่องมือตัวใหม่ เต็มประสิทธิภาพ

- Cell Dyne 3700 (Abbot): 5 part diff hematology

- AU 400 (Olympus) : Blood Chem.Fully

Automate

 ขอเชิญคุณหมอทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือ

ได้ที่ VET CENTRAL LAB (ซอย ติวานนท์ 18)

LaughingSmile ข่าวดี เซ็นทรัลแลบจะมีการแจ้งผลแลบออนไลน์ เริ่มในวันที่  5 สิงหาคม  2554  เรียนคุณหมอทุกท่านที่สนใจและยังไม่มี  login and password  กรุณาติดต่อทางเซ็นทรัลแลบด่วน!!!!!  081-4007929, 02-951-1039-40

 

 

Additional information